Comunicacions SIP.

Gràcies a la tecnologia IP aplicada a la veu, AN Connect proporciona una reducció substancial dels costos telefònics, tant en quotes de línia com en tràfic de trucades, juntament amb una capacitat d'escalabilitat il·limitada; possibilita la interconnexió de seus i usuaris remots des de qualsevol part del món, constituint-se com a extensions d'una mateixa companyia, amb les trucades internes sense càrrec; d'altra banda ens permet que aquestes noves tecnologies convisquin amb els sistemes de telefonia tradicional, integrant-se de forma natural amb les amb les estructures de dades.

Convergència IP.

La convergència entre la veu i les dades mitjançant tecnologia IP permet la implementació d'aplicacions de gran valor afegit per a l'empresa que multipliquen els usos i prestacions que fins ara oferia la xarxa de telefonia convencional. Sota una única xarxa de cablejat aconseguim que concorrin, mitjançant protocols IP, diferents sistemes que amb anterioritat funcionaven sobre xarxes propietàries com la telefonia, les dades, mobilitat, videoconferència, control d'accessos, control de presència, etc.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

SIP, Tecnologia fàcil i accessible

La telefonia analògica es va patentar en 1871, i va seguir pràcticament sense variacions fins a 1984, any en què va aparèixer la telefonia RDSI, que usa canals digitals de 64Kb a través d'un cable telefònic de coure; mentre que sobre una línia analògica únicament podíem mantenir una comunicació, la RDSI va permetre la realització de dues trucades simultànies a través del mateix cable.
L'enviament de dades de forma mecànica a través dels aparells de fax, va ser imposant-se a partir dels anys vint del passat segle. Posteriorment, la necessitat d'enviar documentació massivament de manera que es reduïssin els costos d'enviament i transport, es va recolzar en una nova tecnologia apareguda durant els anys 70 i que es va popularitzar en els anys 80: Internet; la xarxa permetia que qualsevol PC connectat a ella pogués enviar una quantitat de dades determinada en un període de temps cada vegada més curt.
 
SIP

Aquests sistemes de veu i dades, amb diferents cablejats i estàndards, feien que fossin incompatibles entre si, per la qual cosa havien d'estructurar-se per separat arribant a duplicar les xarxes d'una empresa i fins i tot a triplicar-les després de l'aparició dels sistemes de vídeovigilancia analògica. Els cablejats de veu es realitzaven mitjançant mànegues de parells i caixes de registre que feien arribar dos fils a cada telèfon, en el cas analògic i 4 fils o més en el cas dels telèfons digitals propietaris de la central privada de l'abonat. Els sistemes de vídeovigilancia i vídeograbación analògics, utilitzaven i utilitzen un tipus de cablejat específic denominat coaxial. Les dades inicialment també van utilitzar cablejat coaxial però ràpidament van evolucionar cap al cablejat estructurat (UTP); aquest tipus de cablejat actualment és compatible amb els equips de veu convencionals i es basa en la confluència de tots i cadascun dels cables dels diferents llocs de treball de la xarxa, en un únic punt (rack) on se sol realitzar la gestió centralitzada de tots els sistemes de comunicació.

La contínua evolució de les comunicacions de dades ha fet que qualsevol ordinador pugui comunicar-se a una velocitat almenys 1.600 vegades major (100Mb/s) que la de les línies RDSI; així mateix a les xarxes de dades vàries dispositius poden enviar i rebre simultàniament informació a través del mateix cablejat mitjançant paquets de dades, al contrari que a les xarxes de veu convencionals que només permetien una única comunicació per dispositiu.
Aquesta revolució tecnològica ha permès que es puguin digitalitzar la veu i el vídeo, fent possible el que denominem convergència, és a dir integrar en una sola xarxa informàtica, amb un únic sistema de cablejat, les dades, la veu i el vídeo, que poden interconnectar-se seguint unes polítiques de seguretat adequades, amb altres xarxes de qualsevol part del món.

 

SIP

La confluència cap a un únic estàndard SIP, està permetent que els fabricants apostin per aquest tipus de tecnologies que redunden en un estalvi directe del client final, tenint accés a un conjunt de serveis que integren de forma natural ordinadors, impressores, telèfons i centraletes, dispositius mòbils, PDAs, televisors, càmeres, vídeos, electrodomèstics, sistemes d'alarma, aparells de electromedicina, automòbils, maquinària, etc.

Finalment i com a exemple més representatiu, si comparéssim el tràfic rodat amb els sistemes de comunicació convencionals, la veu, les dades i les imatges circularien per diferents vies amb dos únics sentits i multitud de bifurcacions, mentre que aquests mateixos serveis adaptats a les xarxes IP, circularien per enormes autopistes a gran velocitat.