Comunicacions SIP.

Gràcies a la tecnologia IP aplicada a la veu, AN Connect proporciona una reducció substancial dels costos telefònics, tant en quotes de línia com en tràfic de trucades, juntament amb una capacitat d'escalabilitat il·limitada; possibilita la interconnexió de seus i usuaris remots des de qualsevol part del món, constituint-se com a extensions d'una mateixa companyia, amb les trucades internes sense càrrec; d'altra banda ens permet que aquestes noves tecnologies convisquin amb els sistemes de telefonia tradicional, integrant-se de forma natural amb les amb les estructures de dades.

Convergència IP.

La convergència entre la veu i les dades mitjançant tecnologia IP permet la implementació d'aplicacions de gran valor afegit per a l'empresa que multipliquen els usos i prestacions que fins ara oferia la xarxa de telefonia convencional. Sota una única xarxa de cablejat aconseguim que concorrin, mitjançant protocols IP, diferents sistemes que amb anterioritat funcionaven sobre xarxes propietàries com la telefonia, les dades, mobilitat, videoconferència, control d'accessos, control de presència, etc.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

AN MEETING, les reunions del futur

AN Meeting és una potent eina que suposa un espectacular avanç en les relacions comercials, fent que les distàncies geogràfiques deixin de ser un problema. Permet realitzar videoconferències entre múltiples usuaris oferint infinitat de possibilitats de col·laboració, compartint presentacions, fulls de càlcul, dades i documents tant en temps real com en diferit.

 

Avantatges Les relacions comercials a distància suposen una sèrie de costos afegits que poden afectar a la seva rendibilitat. AN Meeting permet racionalitzar aquests costos permetent un contacte fluït amb el personal desplaçat d'una mateixa empresa, la presentació de productes a possibles clients, formació, etc.  
Funcionament L'aplicatiu està basat en un navegador web que permet als usuaris establir conferències mitjançant micròfon i webcam. Aquesta eina permet compartir documents, presentacions i fins i tot el contingut de la pantalla amb la resta de participants, i inclou la possibilitat de gravar les reunions per a la seva posterior visualització o descàrrega. La seva instal·lació es realitza sobre un servidor allotjat dins de l'empresa.
Versatilitat AN Meeting empra avançats sistemes tant d'àudio com de vídeo, que permeten establir la qualitat i la grandària de la imatge i el so, oferint la possibilitat d'escollir els dispositius a utilitzar. Les opcions per compartir ofereixen als usuaris la possibilitat de seleccionar l'àrea que van a utilitzar per a aquesta finalitat i la qualitat de la mateixa. Els enregistraments resultants, es descarreguen en format AVI/FLV, per evitar problemes de compatibilitat.
Accessibilitat La facilitat d'ús de AN Meeting fa que estigui a l'abast de qualsevol persona que disposi d'un equip amb micròfon i webcam així com nocions de navegació per Internet a nivell d'usuari.
Adaptabilitat Una altra característica destacada d'aquest aplicatiu és el seu avançat explorador d'arxius, que inclou dues vistes diferents: el disc privat i el públic; el disc privat sempre conté els mateixos fitxers, i únicament són visibles pels usuaris que es troben en aquest moment utilitzant l'aplicació, per contra, el disc públic permet l'accés de tots els participants durant una conferència.
Reducció de Costos AN Meeting no incrementa els costos de comunicació amb el seu ús, la qual cosa sumat al fet que permet prescindir en gran manera de les reunions presencials, suposa un estalvi important de temps i diners en desplaçaments.
Administració i Aplicacions Durant el transcurs d'una conferència amb AN Meeting, el Moderador disposa de la possibilitat d'ajustar la configuració de la resta dels usuaris permetent o no l'ús de determinades facilitats tals com a enregistrament, compartir documents o fins i tot l'ús d'àudio i vídeo. L'administració d'usuaris i sales, permet l'assignació de conferències en funció del grup al que pertanyi l'usuari, però també poden crear-se noves sales i fins i tot nous usuaris i grups a fi de facilitar el diagrama organitzatiu.
Entorn de treball
Amb la finalitat de que els diferents usuaris puguin compartir els seus documents, AN Meeting ofereix la possibilitat de disposar de múltiples pissarres sobre les quals es pot pintar, escriure, arrossegar i pegar documents, inserir imatges i fins i tot símbols.
Admet documents amb infinitat d'extensions que poden ser guardats com un fitxer dins de l'explorador d'arxius.
Enquestes Una altra de les funcionalitats d'aquest sistema és la possibilitat de crear i realitzar enquestes de tipus SÍ/NO amb un màxim de 10 preguntes que els participants poden respondre perquè els resultats passin a formar part de l'estudi que es pretengui realitzar.  
Missatges AN Meeting també disposa d'un centre de missatgeria privada, a través del com es poden enviar missatges entre usuaris i organitzacions i emmagatzemar-los en carpetes.  
Agenda Permet concertar cites per a reunions que seran incloses en el calendari de la resta dels usuaris connectats. El calendari pot compartir-se, i les notificacions per a l'agenda es reben per email; poden buscar-se altres participants i afegir-los com a contactes, d'una manera similar a l'empleada a les xarxes socials.