Comunicacions SIP.

Gràcies a la tecnologia IP aplicada a la veu, AN Connect proporciona una reducció substancial dels costos telefònics, tant en quotes de línia com en tràfic de trucades, juntament amb una capacitat d'escalabilitat il·limitada; possibilita la interconnexió de seus i usuaris remots des de qualsevol part del món, constituint-se com a extensions d'una mateixa companyia, amb les trucades internes sense càrrec; d'altra banda ens permet que aquestes noves tecnologies convisquin amb els sistemes de telefonia tradicional, integrant-se de forma natural amb les amb les estructures de dades.

Convergència IP.

La convergència entre la veu i les dades mitjançant tecnologia IP permet la implementació d'aplicacions de gran valor afegit per a l'empresa que multipliquen els usos i prestacions que fins ara oferia la xarxa de telefonia convencional. Sota una única xarxa de cablejat aconseguim que concorrin, mitjançant protocols IP, diferents sistemes que amb anterioritat funcionaven sobre xarxes propietàries com la telefonia, les dades, mobilitat, videoconferència, control d'accessos, control de presència, etc.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

AN AUDITORIAS

A ANCONNECT realitzem una sèrie d'accions mitjançant les quals posem a prova una xarxa informàtica, avaluant el seu acompliment i seguretat, a fi d'aconseguir una utilització més eficient i segura de la informació.

AN Auditorias

Tractem l'estructura Física (Maquinari, Topologia) i l'Estructura Lògica (Programari, i Aplicacions). La identificació es duu a terme en: Equips, Xarxa, Intranet, Extranet.

- Anàlisi de la Vulnerabilitat és el punt més crític de tota Auditoria
- Estratègia de Sanejament S'Identifiquen les "bretxes" a la xarxa i es procedeix a "parchearlas", ja sigui actualitzant el programari afectat, reconfigurándolo d'una manera millor o removent-ho per remplazarlo per un altre programari similar.
- Pla de Contenció davant possibles incidents i que prevegi un incident encara després de preses les mesures de seguretat, i que doni resposta a possibles eventualitats.
- Seguiment Continu de l'acompliment del Sistema. Constantment sorgeixen noves fallades de seguretat, nous virus, noves eines que faciliten la intrusió en sistemes, com també noves i més efectives tecnologies per solucionar aquests i altres problemes.