Comunicacions SIP.

Gràcies a la tecnologia IP aplicada a la veu, AN Connect proporciona una reducció substancial dels costos telefònics, tant en quotes de línia com en tràfic de trucades, juntament amb una capacitat d'escalabilitat il·limitada; possibilita la interconnexió de seus i usuaris remots des de qualsevol part del món, constituint-se com a extensions d'una mateixa companyia, amb les trucades internes sense càrrec; d'altra banda ens permet que aquestes noves tecnologies convisquin amb els sistemes de telefonia tradicional, integrant-se de forma natural amb les amb les estructures de dades.

Convergència IP.

La convergència entre la veu i les dades mitjançant tecnologia IP permet la implementació d'aplicacions de gran valor afegit per a l'empresa que multipliquen els usos i prestacions que fins ara oferia la xarxa de telefonia convencional. Sota una única xarxa de cablejat aconseguim que concorrin, mitjançant protocols IP, diferents sistemes que amb anterioritat funcionaven sobre xarxes propietàries com la telefonia, les dades, mobilitat, videoconferència, control d'accessos, control de presència, etc.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

AN SMS

El SMS com a eina de comunicació

Cada vegada són més els negocis que descobreixen l'eficàcia dels SMS per incrementar les vendes, millorar el servei al client i augmentar la productivitat dels empleats, reduint els costos operatius.

Els missatges curts permeten la segmentació individual dels clients amb contingut específic, permetent crear missatges totalment personalitzats per a cadascuna de les campanyes que decideixin realitzar-se, amb l'objectiu d'arribar a milers d'usuaris en tan sols uns segons.


Tenint en compte que el 95% dels missatges curts enviats són llegits i la gran majoria en cinc segons, són pocs els canals que poden competir amb la relació cost-efectivitat que ofereixen els SMS.

 

Avantatges dels SMS

Incrementen les vendes. Els SMS són més econòmics que el correu postal, més llegits que el correu electrònic i gaudeixen de major acceptació que el telemárketing.

Milloren el servei d'atenció al client. Recordatoris de cites, notificacions de lliurament de comandes o confirmacions de compra poden significar una gran millora en la imatge de la companyia i en la seva relació amb el client.

Augmenten la productivitat dels empleats. Utilitzar SMS per a la comunicació interna en l'empresa permet optimitzar la logística, programar horaris, i rebre reportis, augmentant l'efectivitat del conjunt de l'equip.

 

 

 

Integració dels SMS

Les empreses de serveis i atenció al ciutadà, estan incorporant cada vegada amb més freqüència els SMS als seus sistemes de gestió. La missatgeria curta ha arribat a ser indispensable per enviar recordatoris de cites, promocions, notificacions de lliurament o alertes de funcionament de sistemes crítics.


Per poder integrar l'enviament de SMS s'utilitzen les següents aplicacions:

 

Web SMS. Permet als usuaris amb accés a internet redactar i enviar missatges a un contacte o grup de contactes en qüestió de minuts, mitjançant la importació d'arxius csv o xls i incloent camps personalitzats, com el nombre de mòbil, nom del receptor, hora de la cita, data, etc.

 

Email SMS. Permet enviar missatges a telèfons mòbils des d'una adreça d'email. Les possibles respostes seran rebudes en la safata d'entrada del correu electrònic de referència.

 


API SMS. Un API és un interfície de programació que integrat amb un CRM, permet realitzar accions de forma automàtica que d'una altra manera caldria dur a terme de forma manual, és a dir, integra l'enviament de SMS amb l'aplicació de gestió del client.