Comunicacions SIP.

Gràcies a la tecnologia IP aplicada a la veu, AN Connect proporciona una reducció substancial dels costos telefònics, tant en quotes de línia com en tràfic de trucades, juntament amb una capacitat d'escalabilitat il·limitada; possibilita la interconnexió de seus i usuaris remots des de qualsevol part del món, constituint-se com a extensions d'una mateixa companyia, amb les trucades internes sense càrrec; d'altra banda ens permet que aquestes noves tecnologies convisquin amb els sistemes de telefonia tradicional, integrant-se de forma natural amb les amb les estructures de dades.

Convergència IP.

La convergència entre la veu i les dades mitjançant tecnologia IP permet la implementació d'aplicacions de gran valor afegit per a l'empresa que multipliquen els usos i prestacions que fins ara oferia la xarxa de telefonia convencional. Sota una única xarxa de cablejat aconseguim que concorrin, mitjançant protocols IP, diferents sistemes que amb anterioritat funcionaven sobre xarxes propietàries com la telefonia, les dades, mobilitat, videoconferència, control d'accessos, control de presència, etc.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

AN HELP DESK IT

Què és el manteniment informàtic?

 

El manteniment informàtic és el servei que conserva i manté el parc informàtic d'una organització en un estat òptim de funcionament incloent la formació continuada dels usuaris en les noves tecnologies.


Descripció del servei

El manteniment informàtic consta de tres fases clarament diferenciades.
1- Manteniment preventiu.
2- Manteniment reactiu.
3- Suport als usuaris.

 Manteniment preventiu

El manteniment preventiu té com a objectiu principal evitar que es produeixin incidències. Per dur a terme aquesta tasca es realitzen les següents actuacions:
Revisió de l'estat del Sistema Operatiu dels equips del client i aplicació de les correccions necessàries.
• Revisió dels diferents elements de programari necessaris per a la realització de l'activitat (Eines Ofimàtiques, Antivirus, Browsers, Java, Flaix…) i actualització dels mateixos si fos necessari.
• Instal·lació d'una aplicació de monitoratge SNMP per a la supervisió dels elements del parc informàtic.
• Actualitzacions de firmware en dispositius informàtics, switches, firewalls, routers, impressores, etc.
• Administració dels servidors.
• Revisió de l'estat del Sistema Operatiu i auditoria del visor d'esdeveniments per detectar possibles anomalies així com la correcció de les mateixes.
• Còpies de seguretat.
• Gestió del pla de còpies de seguretat per evitar la pèrdua de dades.

 

Manteniment Reactiu

El manteniment reactiu consisteix en la correcció del funcionament anòmal en un element del parc informàtic i la seva restitució cap al seu estat òptim.
• El Servei inclou la resolució d'incidències ja sigui de forma remota o presencial.
• L'objectiu primordial és resoldre la incidència en el menor temps possible o proposar una finestra d'intervenció en el cas que la resolució de la incidència pugui afectar al normal funcionament de l'activitat del client.
• Es proporcionarà una eina de “ticketing” per generar les possibles incidències així com també un servei d'atenció telefònica.
• S'informarà puntualment al client sobre l'estat de les incidències i el seu termini de resolució.
• Quan una incidència tingui el seu origen o depengui de la intervenció de tercers, el servei de manteniment informàtic inclou la gestió de la incidència per a la seva resolució en el menor temps possible.

 

El servei de manteniment informàtic classifica les incidències com a lleus, moderades o crítiques segons els següents criteris:

Incidència crítica. La incidència que afecta significativament al funcionament del client impedint la realització de la seva activitat.

Incidència moderada. La incidència que afecta al funcionament del client impossibilitant l'accés a algun dels serveis que haurien d'estar a la seva disposició i que afecten a la seva activitat habitual.

Incidència lleu. La incidència que es limita a entorpir la prestació dels serveis però no per això impedeixen l'activitat habitual del client.

 

Els temps de resposta, segons el nivell de la incidència, són:
• Incidència crítica: 4h.
• Incidència moderada 8h.
• Incidència lleu 12h.

 

Suport a usuaris

El servei de suport a usuaris (HelpDesk) ofereix cobertura als dubtes i necessitats dels empleats per al desenvolupament de la seva activitat.

 

 

• Per gestionar el servei de HelpDesk s'instal·larà una eina de control remot que permeti donar suport de forma àgil a l'usuari. En cas de no poder solucionar la consulta de forma remota, es desplaçarà un tècnic al domicili del client.
• La gestió de proveïdors externs en cas necessari (Veu, Dades, Gestió de dominis, correu electrònic, pàgina web, compra d'equips…)
• Configuració d'equips nous.
• Formació als usuaris en l'ús de l'eines informàtiques.

 

 


Horari de la prestació dels serveis

Els Serveis es prestaran de forma remota i presencial, en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 8:30h a 13:30h i de 15:30h a 18:30h i en horari d'estiu Julio i Agost de 08:00 a 15:00).