Comunicacions SIP.

Gràcies a la tecnologia IP aplicada a la veu, AN Connect proporciona una reducció substancial dels costos telefònics, tant en quotes de línia com en tràfic de trucades, juntament amb una capacitat d'escalabilitat il·limitada; possibilita la interconnexió de seus i usuaris remots des de qualsevol part del món, constituint-se com a extensions d'una mateixa companyia, amb les trucades internes sense càrrec; d'altra banda ens permet que aquestes noves tecnologies convisquin amb els sistemes de telefonia tradicional, integrant-se de forma natural amb les amb les estructures de dades.

Convergència IP.

La convergència entre la veu i les dades mitjançant tecnologia IP permet la implementació d'aplicacions de gran valor afegit per a l'empresa que multipliquen els usos i prestacions que fins ara oferia la xarxa de telefonia convencional. Sota una única xarxa de cablejat aconseguim que concorrin, mitjançant protocols IP, diferents sistemes que amb anterioritat funcionaven sobre xarxes propietàries com la telefonia, les dades, mobilitat, videoconferència, control d'accessos, control de presència, etc.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

AN BACKUP

ANBACKUP proporciona una solució integral per a la gestió de còpies de seguretat, tant mitjançant allotjament en Data Center com en les pròpies instal·lacions del client.

Elements necessaris per a implementació a Data Center

1-    Software per gestió de backups
2-    Conexión a Internet.
3-    IP fixa.
4-    AN Security (opcional).

 

Elements necessaris per a implementació al domicili del client.

1-    Software per gestió de backups
2-    Cabina de discos per a emmagatzematge dels backups.
3-    Sistema d'alimentació elèctrica redundada.
4-    AN Security (opcional).

 

Configuració y engegada

S'assigna la quota de disc contractada en un dels servidors del Data Center i es dóna d'alta al client amb nom d'usuari i contrasenya.
Al domicili del client s'auditen i seleccionen les carpetes i arxius que es protegiran i s'instal·la l'aplicació de backup que quedarà disposada per realitzar de forma periòdica les còpies de seguretat segons la configuració requerida (diària, incremental o diferencial), de manera que fins i tot en el cas d'esborrat accidental d'un arxiu, est pot recuperar-se de forma segura. Les dades a configurar són els següents:
1- Nom del client i contrasenya.
2- Adreça del servidor d'emmagatzematge.
3- Fitxers i carpetes seleccionats per a la salvaguarda.
4- Programació de la còpia de seguretat.
5- Tipus de còpia (Completa, incremental o diferencial).
6- Dies de retenció (1 setmana, 1 mes, etc.)
7- Encriptació de la còpia mitjançant frase segura.

 

Descripció de funcionamient

La transmissió de les dades es realitzarà mitjançant encriptació SSL. Si es decideix optar per la utilització de AN Security l'encriptació de la transmissió es realitzarà mitjançant IPSEC, aquest nivell d'encriptació proporciona una major seguretat que SSL.
El temps necessari per a la realització de la còpia variarà en funció del volum de dades a recolzar i de la velocitat de la connexió a Internet del client. En el Data Center es disposa d'una línia simètrica de 100 Mbps.