Comunicacions SIP.

Gràcies a la tecnologia IP aplicada a la veu, AN Connect proporciona una reducció substancial dels costos telefònics, tant en quotes de línia com en tràfic de trucades, juntament amb una capacitat d'escalabilitat il·limitada; possibilita la interconnexió de seus i usuaris remots des de qualsevol part del món, constituint-se com a extensions d'una mateixa companyia, amb les trucades internes sense càrrec; d'altra banda ens permet que aquestes noves tecnologies convisquin amb els sistemes de telefonia tradicional, integrant-se de forma natural amb les amb les estructures de dades.

Convergència IP.

La convergència entre la veu i les dades mitjançant tecnologia IP permet la implementació d'aplicacions de gran valor afegit per a l'empresa que multipliquen els usos i prestacions que fins ara oferia la xarxa de telefonia convencional. Sota una única xarxa de cablejat aconseguim que concorrin, mitjançant protocols IP, diferents sistemes que amb anterioritat funcionaven sobre xarxes propietàries com la telefonia, les dades, mobilitat, videoconferència, control d'accessos, control de presència, etc.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Notícies

 

Ens veiem al Congrés Localtic 2019!

Els dies 7 i 8 de maig vinent tenim una nova cita tecnològica del màxim interès amb el CONGRÉS LOCALTIC 2019 que se celebrarà a Cunit (Baix Penedès).

En la seva quarta edició, la Fira LOCALTIC se centrarà aquest any en els canvis legislatius que afecten l’administració local fent focus en la transversalitat i la innovació. ENE TELECOM-ANCONNECT formarà part activa com al Patrocinador d’aquest esdeveniment que reuneix una important representació del responsables tecnològics de l’administració pública catalana.

Hi serem presents amb el nostre stand on podrem atendre’t i respondre totes les teves preguntes relacionades amb els nous reptes tecnològics que afrontarà l’administració local.

Et convidem a visitar el CONGRÉS LOCALTIC on coneixeràs de primera mà les noves tendències TIC que impulsaran els processos de Comunicacions online en l’entorn del sector públic del futur.

Per inscriure’t, connectat al web oficial de la Fira Localtic des de l’enllaç següent

https://www.localtic.cat

Us hi esperem!

Food Defense i videovigilància

Food Defense

Food Defense és el terme global que defineixen la FDA (Food and Drug Administration), el USDA (Department of Agriculture) i el DHS (Department of Homeland Security) dels Estats Units per unificar les estratègies i mesures destinades a protegir el subministrament d'aliments contra actes intencionats de contaminació o alteració per agents biològics, químics, físics o ràdio-actius. Aquestes actuacions il·legals tindrien efectes tòxics sobre els consumidors o provocarien situacions de pànic, afegit al fet que despertarien una desconfiança irreversible perjudicant seriosament la imatge de les empreses o sectors afectats.

Aplicació dins la Unió Europea
A Europa coexisteixen dos grans grups distribuïdors alimentaris amb normes pròpies de certificació: L'IFS (International Food Standard, entitat que sorgeix per iniciativa de distribuïdors alimentaris de l' Europa continental) i la BRC (British Retail Consortium, organització promoguda per distribuïdors alimentaris britànics). Amdós grups estableixen un seguit de normes tècniques sobre seguretat alimentària que han de ser acomplertes des de l'elaboració de la matèria primera i fins que el producte arriba al consumidor final.
IFS (International Food Standard)
L'IFS ha bastit una norma de caràcter internacional que recull criteris d' acreditació basats en la norma EN 45011 de certificació de producte.
Aquesta norma s'ha desenvolupat per a tota classe de distribuïdor, independentment del tamany i caràcter de l'empresa, i també per a les companyies dedicades a la venda a l'engròs o aquelles amb activitats similars com, per exemple, el cash and carry. Tota empresa ha de garantir la seguretat de la marca en tots i cadascun dels productes que vénen. L' IFS faculta per complir amb tots els requisits de seguretat jurídica i facilita les normes comunes i
transparents per a tots els proveïdors afectats. Tanmateix, ofereix una resposta concreta i ferma que cobreix les especificacions de màxima seguretat exigida pels clients. L'IFS nodreix tota la reglamentació derivada dels criteris d'auditoria internacionalment acceptats amb l'objectiu d'incrementar, en tot moment I circumstància, la seguretat dels consumidors.
L'any 2012, l'IFS va desenvolupar conjuntament amb distribuïdors, fabricants i consumidors, els requisits de l' IFS FOOD v.6, revisant de dalt a baix el referencial i incloent com a obligatori el capítol Food Defense.

Food Defense
A la seva versió anterior, aquesta norma oferia tretze requisits amb caràcter opcional i vinculats al Food Defense, l'obligatorietat dels quals s'estableix actualment en vuit. Inicialment, l' aplicació d'aquesta normativa es va concebre per a empreses que exportaven a EE.UU. Des del juliol de 2014, però, totes les grans empreses de distribució europees exigeixen als seus proveïdors el seu compliment.
BRC (British Retail Consortium)
La norma BRC és una regulació establerta per l' Associació de Minoristes Britànics que agrupa les principals associacions comercials del Regne Unit. Vetlla pels interessos del comerç al detall i supervisa que la indústria alimentària compleixi els seus requisits. Representa, aproximadament, el 90% dels comerços minoristes a les Illes Britàniques i aglutina petits comerços, grans cadenes comercials i supermercats especialitzats. La immensa majoria de les empreses que exporten al Regne Unit han de respectar la Norma BRC, incloent les que abasteixen els punts de venda amb marques blanques.

Per què Food Defense?
Els Plans Food Defense són imprescindibles per als Productors del sector alimentari que abasteixen de marques blanques a les grans superfícies, i també per a les companyies que exporten a Europa (Norma IFS), Regne Unit (BRC) o EE.UU. (Norma FDA).
Encara que el concepte Food Defense tingui el seu origen als Estats Units s'ha estès a d'altres països arran de la seva inclusió obligatòria dins normes de seguretat alimentària de prestigi internacional com l’IFS. L'empresa agroalimentària que implanti un pla Food Defense adient estarà preparada per donar resposta al creixent nombre de clients que la exigeixen als seus proveïdors i, tanmateix, potenciarà la seva imatge i la seva posició en el mercat, afegint valor als seus productes i fent palès el seu ferm compromís amb la protecció del consumidor.

AN Connect ofereix als seus clients la seva experiència com a consultora integral independent per ajudar-los a implantar les polítiques Food Defense. El nostre assessorament ressol la definició, implantació i actualizació dels sistemes existents de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària mitjançant l'execució d'auditories, revisions i plans de control de totes les àrees de l'empresa implicades.
Les nostres solucions en videovigilància de processos productius poden ajudar-vos.

LES EMPRESES DAVANT L’ENTRADA EN VIGOR DEL NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

RGPD

El dia 25 de maig vinent entrarà en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) promulgat per la Unió Europea mitjançant la Llei aprovada a Brussel·les pel Parlament i Consell d’Europa l’abril de 2016. Aquest nou Reglament substituirà la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) que pròximament es veurà adaptada al nou Reglament en debats plenaris al Congrés de Diputats.  La pregunta sorgeix d’immediat.

 Quines són les conseqüències pràctiques derivades de l’aplicació d’aquesta nova directiva europea?

En un món infinitament interconnectat, la Unió Europea centra el focus en protegir els drets dels ciutadans en relació a l’obtenció, registre i tractament de les seves dades personals per part de tercers, normalment Administracions Públiques, empreses i institucions. Algunes veus s’han fet ressò que aquest nou reglament incideix de forma directa en l’augment de les sancions per a les empreses o organismes que no compleixin la nova normativa, fet que indueix a pensar en l’afany recaptatori de l’ens europeu. La raó no és altra que les xifres sancionadores  descrites en el reglament  poden  considerar-se astronòmiqiues:  fins a 20 M € o el 4% de la facturació anual de l’empresa infractora. Més aviat, podem interpretar-ho com un toc d’atenció a les multinacionals que operen dins la Unió Europea malgrat que la seva seu social es troba fora del territori comunitari.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) faciliten informació útil per preparar la transició al nou Reglament on ambdós organismes reguladors destaquen les novetats següents:

  1. El ciutadà podrá sol·licitar el dret a l’oblit i el dret a la portabilitat de les seves dades personals a una altra entitat responsable del tractament de dades.
  2. S’instaura el concepte d’ Accountability que regeix la responsabilitat activa de les organitzacions que tracten dades personals.
  3. El consentiment del ciutadà de facilitar les seves dades ha de ser inequívoc i explícit, no només tàcit o sobreentès.
  4. Així, doncs, les empreses hauran de revisar els seus avisos de privacitat.
  5. Les empreses i organitzacions hauran de realitzar les anàlisis de risc.
  6. Les companyies amb més de 250 empleats hauran de dur un registre intern de tots els tractaments de dades personals, exceptuant aquells de carácter especial (condemnes i infraccions legals, aquelles que puguin vulnerar drets i llibertats, etc.).
  7. Les empreses estaran obligades a comunicar les bretxes de seguretat i informar a les persones les dades de les quals s’hagin pogut veure afectades.
  8. Arran de totes les actuacions anteriors, sorgirà la figura del Data Protection Officer (DPO), profesional responsable que la seva organització compleixi les normes RGPD.

Com a empresa especialitzada en nodrir Serveis de Video-vigilància, des del Grup ENE estem valorant l’impacte del compliment del RGPD en relació al tractament automàtic de la informació personal derivada del seguiment a gran escala d’una zona amb accés públic protegida amb sistemes CCTV.  

La implantació del nou Reglament General de Protecció de Dades és, sens dubte, un excel·lent motiu per generar noves oportunitats de negoci en el sector TIC.